יש שאוהבים אותם ויש שפחות

מבחינתי, שתמיד יהיו רק חגים ושמחות